Paliativa.cz

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím vytvoření nového samostatného programu paliativní péče, nastavení a ověření metodik a Standardů zveřejněných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Ověřením (měřitelností úspěchu) bude, že do konce roku 2026 bude alespoň 5 pilotních nemocnic v programu paliativní péče pokračovat (tzn. v rámci nemocnic bude poskytována paliativní péče prostřednictvím paliativních týmů dle vytvořených postupů).

Dílčí cíle projektu:

Vytvořit v průběhu realizace projektu pracovní postup k implementaci programu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, tzn. do konce roku 2021 vytvořit Metodiku zavádění paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, která bude uveřejněna na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a odborné České společnosti paliativní medicíny jako metodický základ programu.

Vytvořit soubor indikátorů kvality v oblasti nemocniční paliativní péče - zavést a zveřejnit ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví Standardy poskytování nemocniční paliativní péče do konce roku 2021. Nezbytnou součástí je také standardizace této péče, ke které by měly přispět Standardy paliativní péče a Metodika k jejich implementaci.

Vytvořit edukační program zaměřený na paliativní péči v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče do konce roku 2021, tzn. na webových stránkách odborné České společnosti paliativní medicíny a webových stránkách projektu bude zveřejněn přístupný edukační materiál pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, aby k jednotlivým výstupům projektu měli přístup.

Působení konziliárních paliativních týmů bude pokračovat po ukončení projektu v 5 pilotních nemocnicích, tzn. do konce roku 2026 bude alespoň 5 ze 6 původních pilotních zdravotnických zařízení (7 paliativních týmů) provozovat nemocniční paliativní tým dle Metodiky a Standardů.

Zvýšit povědomí a informovanost o problematice paliativní péče obecně, ale hlavně o dostupnosti péče, resp. o možnostech nabídky služeb paliativní péče nemocným (paliativním pacientům) v nemocnicích akutní a následné péče včetně dlouhodobé do konce roku 2021 prostřednictvím tiskových zpráv v novinách, výstupů v médiích, odborných konferencí, informační kampaně, webového portálu a vytvořením informačních materiálů (letáků).

Zvýšit kvalitu života a spokojenosti pacientů ošetřených paliativními týmy. Do konce roku 2021 bude pomocí dotazníkového průzkumu prokázáno, že spokojenost pacientů stoupla od prvotní indikace do stanoveného časového intervalu paliativní péče o 65 %.


URL adresa: http://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/popis-projektu
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR