Paliativa.cz

XII. Celostátní konference paliativní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214 a projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 spolupořádá XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny, která se uskuteční ve dnech 9. – 10. 10. 2020 v Plzni.

Více na https://www.ahou.cz/paliativnikonference. Projekty jsou podpořeny Evropskou unií z Evropského sociální fondu v Operačním programu zaměstnanost. Vstup na bloky projektů je zdarma.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/xii-celostatni-konference-paliativni
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR