Paliativa.cz

Popis projektu

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000821

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.


URL adresa: http://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/o-projektu/popis-projektu
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR