Paliativa.cz

Dotační řízení

Ministerstvo zdravotnictví schválilo celkem devět  žádostí o dotaci na podporu mobilní specializované paliativní péče v celkové částce 41 milionů Kč. Za účelem zvýšení dostupnosti a kvality poskytování specializované paliativní péče v domácím prostředí pacienta bude u vybraných poskytovatelů po dobu 36 měsíců probíhat pilotní provoz.

Dotaci obdrželi:

Nemocnice Pelhřimov

Domácí hospic Vysočina

Domov – Plzeňská hospicová péče

Hospic sv. Jana N. Neumanna

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj

Oblastní charita Pardubice

Hospicová péče sv. Kleofáše

Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie

Hospic sv. Jiří

„V oblasti paliativní péče je v ČR stále obrovský prostor pro zlepšení a rozvoj. Proto jsme vypsali dotační programy na podporu poskytování paliativní péče v nemocnicích a domácí paliativní péče. Po udělení dotací pro sedm nemocnic jsme nyní schválili dalších devět dotací na podporu rozšíření služeb paliativní péče v domácím prostředí. Paliativní péče patří jednoznačně mezi naše priority,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem programu je zlepšit a profesionalizovat péči o umírající a umožnit tak vážně nemocným lidem zemřít v domácím prostředí v přítomnosti svých blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života. Ověřením projektu bude, pokud v polovině roku 2022 alespoň 70 % z podpořených pilotních organizací bude pokračovat v poskytování domácí paliativní péče dle vytvořených metodik, tedy, že poskytovatelé mobilní specializované paliativní péče budou schopni poskytovat specializovanou paliativní péči nepřetržitě u svých pacientů s možností nejen telefonické konzultace, ale i bezprostředního výjezdu jak zdravotní sestry, tak i lékaře, pokud dojde k takovému vývoji stavu pacienta, který to vyžaduje.

Dotace je určena pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče (tzv. domácí hospice) či pro poskytovatele, kteří se parametrům mobilní specializované paliativní péče přibližují. Podmínkou pro získání dotace bylo zajištění pilotního provozu po dobu 36 měsíců v souladu s pravidly definovanými metodikou Programu podpory mobilní specializované paliativní péče. Součástí pilotního provozu je také vzdělávání pracovníků příjemce dotace a spolupráce s mentorskou organizací. Odborné hodnocení projektových žádostí provedla komise pro hodnocení žádostí o dotaci, jejímiž členy byli zástupci Ministerstva zdravotnictví, Svazu zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Odborné společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a zástupci odborného realizačního týmu projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče.

Metodiku a další informace k projektu naleznete zde.

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče”, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/o-projektu/dotacni-rizeni
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR