Paliativa.cz

Online seminář: Základy fundraisingu

Termín: 11.3.2021, 10:00 – 12:00

Možnost registrace ZDE

Lektor: Jan Kroupa

Témata semináře: FR kampaně, formulace žádosti pro dárce, péče o dárce, firemní dárcovství; projektové, individuální i firemní dárcovství

Seminář je součástí aktivit projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče a je zdarma.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/online-seminar-zaklady-fundraisingu
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR