Paliativa.cz

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Otázka

Můj bratr, kterému je teprve 38 let, má neoperovatelný nádor slinivky a řekli nám, že máme rychle promyslet, jestli si ho chceme vzít domů. Nemám čas se pročítat informačními materiály a hledat, na co všechno mám nárok. Potřeboval bych, aby mi někdo poradil rychle, nejlíp po telefonu.

Odpověď

Poradnu pro pacienty, pečující a jejich blízké, kde vám zodpoví jakýkoliv dotaz související s tématem paliativní péče nebo s hledáním vhodného zařízení, provozuje domácí hospic Cesta domů jako bezplatnou službu, která je k dispozici každý pracovní den. Kontakty najdete na webu https://www.cestadomu.cz/poradna.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/casto-kladene-otazky/150
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR