Paliativa.cz

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Otázka

Lékař nám doporučil, abychom kontaktovali domácí nebo lůžkový hospic a zajistili tak tatínkovi péči do budoucna. Rodiče kontakt oddalují, bojí se, že už pak nebude cesty zpět. Já mám zase obavy, že tatínek zůstane bez pomoci. Co s tím? 

Odpověď

Strachu rodičů lze rozumět, setkáváme se s tím, že lidé oddalují kontakt s hospicovou službou. I když kvalita života se s hospicovou službou buď nemění nebo se naopak zlepšuje s tím, jak se nastaví léčba symptomů. Stejně tak je pochopitelná i Vaše obava, že tatínek bude bez dostupné péče. Možná cítíte, že byste se o tom chtěli s někým poradit. Takovou roli může zastávat sociální pracovník paliativního týmu v nemocnici nebo poradna domácího hospice. Můžete probrat, jak služby fungují, kolik to stojí, jak se rozhoduje o přijetí do služby, můžete také dostat informace o službách, které lze využít mimo hospicové služby. Proces přijetí do hospice také většinou nějakou dobu trvá a vždy máte možnost přijetí odmítnout nebo žádost zrušit. Např. pokud se rozhodnete o péči doma, můžete žádat o péči lůžkového hospice, pro případ, že by doma péče nebyla zvladatelná. 


URL adresa: http://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/casto-kladene-otazky/151
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR