Paliativa.cz

Paliativní péče v nemocnicích je pro pacienty dostupnější, ukazuje průzkum MZČR

18. 1. 2021

Průzkum MZČR ukázal významný nárůst specializované paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR během dvou let a zároveň zvyšující se zájem o rozvoj této péče v zařízeních. Počet konziliárních paliativních týmů v nemocnicích se od roku 2018 zdvojnásobil.

Detailní výsledky průzkumu naleznete v přiložené prezentaci.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-verejnost/paliativni-pece-v-nemocnicich-je-pro-pacienty
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR