Paliativa.cz

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“
Otázka

Co jsou nemocniční paliativní týmy?

Odpověď

Konziliární týmy poskytují konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. Základní činností paliativního týmu je vedení komunikace obtížných témat s pacienty a jejich rodinami, zjištění jejich potřeb, podpora při formulaci preferencí a také zajištění respektu k těmto preferencím.

Práce paliativního týmu významně zvyšuje kvalitu života pacienta i jeho rodiny - usnadňuje rozhodování, respektuje volbu pacienta, poskytuje dobrou péči, informuje o institutu dříve vysloveného přání, podporuje nemocné i pečující, reaguje na jejich komplexní potřeby - sociální, zdravotní, psychické i spirituální. 

Nedílnou součástí paliativní péče je mírnění tělesných projevů onemocnění, stejně jako řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy. Paliativní péče je poskytována pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, dospělým i dětským, často i souběžně s probíhající léčbou základního onemocnění. 


URL adresa: https://paliativa.cz/node/163
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR