Paliativa.cz

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“
Otázka

Co přináší pacientům?

Odpověď

Zlepšuje život se závažnou nemocí, a to i v jeho závěru. Časná paliativní péče má významný pozitivní efekt na kvalitu života pacientů, kontrolu symptomů a prožívání jejich blízkých. U některých diagnostických skupin má také vliv na delší dožití pacientů a zároveň tato péče nezvyšuje náklady zdravotnického systému.


URL adresa: http://paliativa.cz/node/165
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR