Paliativa.cz

MUDr. Hana Miličková

MUDr. Hana Miličková
  • Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity
  • V r. 2000 získala atestaci v oboru Anesteziologie a resuscitace
  • V r. 2010 získala atestaci v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti
  • Od r. 2015 pracuje jako vedoucí lékařka Domácího hospice Znojmo při Oblastní Charitě Znojmo
MUDr. Hana Miličková

URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/o-projektu/realizacni-tym-domaci-pece/mudr-hana-milickova
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR