Paliativa.cz

Petr Hladík

Petr Hladík

Odborný garant projektu od 1.1. 2021, profesí žurnalista, pracoval v tištěných médiích, patnáct let pak působil v Českém rozhlase na různých pozicích jako redaktor, publicista, editor a vedoucí programu regionální stanice. Působil také jako tiskový mluvčí a fundraiser v Nemocnici Nové Město na Moravě. Na konci roku 2017 úspěšně prošel konkurzem na ředitele Domácího hospice Vysočina, kam v dubnu roku 2018 nastoupil. Do konce roku 2020 byl členem představenstva Fóra mobilních hospiců. Nyní se věnuje přípravě osvětového a fundraisingového projektu pro mobilní hospice. Spolupracuje také s Diakonií ČCE na přípravě stavby domova se zvláštním režimem v Novém Městě na Moravě.

Petr Hladík

URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/o-projektu/realizacni-tym-domaci-pece/petr-hladik
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR