Paliativa.cz

WEBINÁŘ Kompetence sestry v komunikaci – možnosti, limity a úskalí

Termín: 12.5.2021 18:00-19:30 

Možnost shlédnout záznam ze semináře ZDE Heslo: aPAxDtP3

Komunikace jako základní nástroj práce sestry v paliativním týmu. Jaké jsou její kompetence? Jaké jsou úskalí a limity komunikace? Dá se komunikace s pacienty s vážnou nemocí naučit? 

Odpověď na otázky týkající se komunikace sestry paliativního týmu v nemocnici budeme hledat se sestřičkou paliativního týmu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Kateřinou Ledererovou

Kateřina LedererováPaliativní sestra v Podpůrném a paliativním týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednáší na 3. LF UK a je lektorkou kurzu ELNEC. Má bohatou praxi v akutní péči a v současnosti je v psychoterapeutickém výcviku.

 Účast je díky podpoře Evropských fondů zdarma. Není potřeba registrace. Možnost přihlásit se je již od 17:50. 


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/webinar-kompetence-sestry-v
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR