Paliativa.cz

WEBINÁŘ Zahraniční zkušenost pohledem lékařky, sociální pracovnice a všeobecné sestry

Termín: 2.6.2021 18:00-19:30 

Možnost shlédnout záznam ze semináře ZDE Heslo: McTz7yTF

Jaká je zkušenost z fungování paliativního týmu v nemocnici v Mnichově? Je vnímání smrti jiné na druhé straně zeměkoule? Jak se mluví o konci života v jednom z největších a nejstarších onkologických center v Americe? 

Zkušenosti ze zahraničních stáží Vám rády předají: 

  • MUDr. Jana Dušánková - Mnichov
    • Pracuje jako lékař Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, je vedoucím lékařem Mobilního hospice Masarykovy nemocnice a od 6/2019 vedoucím konziliárního paliativního týmu v Masarykově nemocnici. Díky Stipendiu pro paliativní péči Nadačního fondu Avast absolvovala stáž na Klinice paliativní medicíny při Univerzitě v Mnichově.
  • Mgr. Jarmila Neumanová - Nový Zéland
    • Konzultantka v oblasti sociálních a zdravotních služeb, komunikace a fundraisingu. Vzděláním dětská sestra a VŠ sociální pracovnice. Pracovala pro hospice v ČR a jejich asociaci, v roce 2010 absolvovala studijní pobyt na Novém Zélandu. Aktuálně pracuje jako PR expert v projektu nemocniční paliativní péče MZČR, na poradenské lince NF Umění doprovázet, jako sestra v očkovacích centrech.
  • Martina Klejnová, DiS - MSKCC New York
    • Pracuje jako všeobecná sestra v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Od roku 2016  je součástí  týmu podpůrné a paliativní péče ÚHKT. V roce 2017 získala Stipendium pro paliativní péči Nadačního fondu Avast.

Účast je díky podpoře Evropských fondů zdarma. Není potřeba registrace. Možnost přihlásit se je již od 17:50. 

 


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/webinar-zahranicni-zkusenost-pohledem
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR