Paliativa.cz

WEBINÁŘ Rozhodování na konci života

Možnost shlédnout záznam ze semináře ZDE.

Jak principy etiky ovlivňují rozhodování na konci života? Kde jsou hranice medicíny? Mění paliativní týmy v nemocnici náhled na etické principy? Odpovědi na otázky týkající se rozhodování na konci života budeme hledat s lékařem MUDr. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D.

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. je průkopníkem v oblasti etického poradenství v České republice. Získal nejvyšší německou kvalifikaci v oblasti etického poradenství. Je vedoucím Týmu pro etické poradenství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dále je předsedou sekce pro etiku v paliativní péči, akademickým pracovníkem Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Účast je díky podpoře Evropských fondů zdarma. 


URL adresa: http://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/webinare/webinar-rozhodovani-na-konci-zivota
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR