Paliativa.cz

Vedoucí pro externí hodnocení poskytovatelů MSPP

Hledáme vedoucího hodnotitele pro přípravu a pilotní ověření metodiky externího hodnocení poskytovatelů domácí specializované paliativní péče v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče.

Ve spolupráci s realizačním týmem projektu a odbornými metodiky budete pracovat na přípravě metodiky, dohlížet na pilotní ověřování, zpracovávat z něj výstupy a případné návrhy pro revizi metodiky.

Kvalifikační požadavky: zkušenost s vedením týmu, znalost prostředí domácí specializované paliativní péče výhodou.

Nabízíme DPČ s úvazkem 0,3 do října 2022. Nástup možný ihned, nejpozději od 1. 9. 2021.

Životopis posílejte do 31. 7. 2021 na e-mail paliativa2@mzcr.cz, případné dotazy na martina.hajkova@mzcr.cz.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/vedouci-pro-externi-hodnoceni-poskytovatelu
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR