Paliativa.cz

Nemocniční paliativní péče na XII. Celostátní paliativní konferenci

6. 9. 2021

Aktuálnímu tématu nemocniční paliativní péče budou věnovány tři tematické bloky příspěvků v pátek 17. září na XII. Celostátní paliativní konferenci v Plzni.

Program konference najdete zde - bloky NPP jsou označené logem EU a MZČR:  https://drive.google.com/file/d/1ge7Js1f3qv7eFzj-yDQflk1KOf4XXorX/view.

V jednom z bloků bude promítán dokument o činnosti paliativního týmu Jednotka intenzivního života režisérky Adély Komrzý, který v srpnu získal ocenění na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary - zvláštní uznání poroty Federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří FEDEORA v Soutěži Na východ od Západu; https://2market.cz/jednotka-intenzivniho-zivota-na-kviff/. V tomto dokumentu vystupují lékaři paliativního týmu VFN, který je součástí pilotního projektu MZČR. Režisérka dokument představí a nabídne k regionálním projekcím.

Na konferenci budou představeny výsledky více než dvouleté práce konziliárních paliativních týmů, které působí v sedmi zařízeních v ČR v rámci pilotního projektu MZČR. Tyto týmy poskytují konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice a pomáhají primárnímu ošetřujícímu týmu řešit obtížně ovlivnitelné tělesné, psychické, sociální a spirituální obtíže pacientů s potřebou paliativní péče.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-verejnost/nemocnicni-paliativni-pece-na-xii-celostatni
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR