Paliativa.cz

Hodnocení kvality mobilních hospiců v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

S dynamickým růstem počtů týmu mobilní specializované paliativní péče v České republice souvisí také potřeba zajištění kvalitního profesního rozvoje těchto organizací. V porovnání let 2018 a 2020 se počet pacientů, kteří díky mobilním hospicům dožijí ve vlastním sociálním prostředí zdvojnásobil.* Také to byl jeden z důvodů, proč tým projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče začal připravovat metodiku, díky které bude možné externě ověřit, zda mobilní hospice naplňují Standardy mobilní specializované paliativní péče, splňují kritéria pro poskytování služeb v souladu s Metodikami Ministerstva zdravotnictví, a díky tomu zvyšují kvalitu poskytované péče na základě systémového hodnocení. Metodika vychází z výše uvedených dokumentů a na její přípravě pracují kromě členů realizačního týmu projektu také zástupci České společnosti paliativní medicíny, Fóra mobilních hospiců, Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče a Centra paliativní péče. Podle harmonogramu by měla být do konce roku 2021 vytvořena metodika a sestaven hodnotitelský tým. V období od ledna do února 2022 bude probíhat výběr deseti organizací, ve kterých následně proběhne šestiměsíční pilotní ověření metodiky. Na základě zkušeností z pilotního ověření projde metodika revizí a v říjnu 2022 bude zveřejněna na stránkách projektu (paliativa.cz).

Realizační tým projektu nyní aktuálně sestavuje hodnotitelský tým, který dokáže posoudit specifika organizací MSPP, jednotlivých pozic v týmu mobilního hospice, dokáže se orientovat v chodu domácího hospice a umí navázat a udržet profesionální vztah se zástupci organizace. Před dokončením jsou také kritéria pro vstup mobilních hospiců do pilotního ověření. Hospicům se tako otevírá možnost zhodnotit, jakým způsobem pracují s vnitřními dokumenty, jak moc jsou v souladu s žitou praxí, a zda díky tomu mají předpoklad pro dlouhodobě udržitelný rozvoj. Vybrané mobilní hospice dostanou i přímou finanční podporu na místo interního auditora, který organizaci provede procesem hodnocení a bude poskytovat potřebná data realizačnímu týmu Ministerstva zdravotnictví. 

Projekt Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

*Pozn.:

Vývoj počtu pacientů, kteří dožili v doma s podporou mobilních hospiců, dle statistiky Fóra mobilních hospiců:

  • Rok 2018 - 2249 pacientů
  • Rok 2019 - 4724 pacientů
  • Rok 2020 - 5874 - pacientů

 


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/hodnoceni-kvality-mobilnich-hospicu-v
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR