Paliativa.cz

Hodnocení kvality mobilních hospiců v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Hodnocení kvality mobilních hospiců v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

URL adresa: http://paliativa.cz/node/207
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR