Paliativa.cz

Závěrečná konference projektu – záznam

Dne 27. 4. 2022 se na Novoměstské radnici v Praze konala závěrečná konference projektu. Záznamy jednotlivých vystoupení můžete shlédnout zde:

OFICIÁLNÍ UKONČENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU A PODĚKOVÁNÍ TÝMŮM    Záznam

EVALUACE PROJEKTU A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ VÝVOJ  Záznam

DATA Z PROJEKTU, DESKRIPCE, TRAJEKTORIE A EKONOMICKÉ ASPEKTY   Záznam

INDIKAČNÍ NÁSTROJE A PROGNOSTIKACE   Záznam

MEZIOBOROVÁ KOMUNIKACE PŘI IMPLEMENTACI   Záznam

PODPORA ROZVOJE PALIATIVNÍ PÉČE – STIPENDIJNÍ PROGRAMY A MENTORING   Záznam


URL adresa: http://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/zaverecna-konference-projektu-zaznam
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR