Paliativa.cz

Dotační programy EU na podporu rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlásit výzvy č. 71 a 72 k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027. Podporovány budou aktivy vedoucí ke zvýšení kvality a dostupnosti:

  1. péče poskytované konziliárními paliativní týmy v nemocnicích – podpořeny budou stávající i nové týmy  
  2. paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče
  3. lůžkové paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících (a v některých případech i nových) poskytovatelů.

Výzvy by měly být vyhlášeny 16. 2. 2023 a hned na 17. 2. 2023 je naplánován  on-line seminář pro zájemce. Aktuality sledujte ZDE.

Výzvy jsou rozděleny dle regionů, není ale umožněno financování projektů realizovaných v hl. městě Praze. Financovány budou primárně investiční výdaje (např. stavby, přístroje, pomůcky, automobily apod). Konkrétní podmínky podpory - kdo může žádat, jaké výdaje lze financovat, max. výše dotace, spolufinancování apod. - budou zveřejněny ZDE u dané výzvy.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/dotacni-programy-eu-na-podporu
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR