Paliativa.cz

To nejlepší z české a světové paliativní medicíny

S autory článků, které vyšly v časopise Paliativní medicína (oficiální časopis ČSPM), si povídá Doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. – šéfredaktorka časopisu.

01 - Úzkost – MUDr. Denisa Mlčochová Zde

02 - Sebepéče – PhDr. Mgr. Zuzana Čepelíková Zde

03 -Dušnost – MUDr. Adam Houska Zde

04 - Man Pal Symptomu – MUDr. Zuzana Křemenová Zde

05 - Telefonická krizová intervence - PhDr. Marie Marečková, Ph.D. Zde

06 - Online komunikace – MUDr. Mahulena Exnerová Zde

07 - Rozloučení – PhDr. Mgr. Zuzana Čepelíková Zde

08 - Paliativni sedace – MUDr. Irena Závadová Zde

09 - Ethical issues – Prof. Dr. Andreas Michalsen Zde

10 – Alokace zdrojů v urgentní a intenzivní medicíně v kontextu pandemie COVID-19 – MUDr. Ondřej Kopecký Zde


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/podcasty-covid-19/nejlepsi-z-ceske-svetove-paliativni
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR