Paliativa.cz

MUDr. Barbora Szonowská

MUDr. Barbora  Szonowská

MUDr. Barbora  Szonowská vystudovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1992.

Postupně atestovala z vnitřního lékařství, nefrologie a paliativní medicíny. Od roku 2015 je vedoucí lékařkou lůžkové části na Interním oddělení Strahov ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice léčby peritoneální dialýzou.

Je autorkou článků věnujících se problematice léčby křehkých pacientů s chronickým selháním ledvin a integraci paliativní péče do nefrologie. Na tato témata přednáší a společně s dalšími odborníky připravuje pravidelné workshopy pro nefrology a nefrologické sestry z celé ČR. Je spoluautorkou tří kapitol v  monografii Hemodialýza ( Sulková a kol, Maxdorf, 2000) a spoluautorkou  jedné kapitoly v v monografii Peritoneální dialýza ( Bednářová a kol., Maxdorf ,2007).

Dlouhodobě se v  rámci částečného úvazku  věnuje výuce studentů 1. LF UK. Od roku 2015 působí jako externí lékařka v rámci služeb pro mobilní hospic Cesta domů. V roce 2016 díky podpoře Nadačního fondu Avast v rámci projektu Spolu až do konce  vznikl pod jejím vedením  na Interním oddělení Strahov VFN multidisciplinární tým věnující se podpůrné a paliativní péči v nefrologii.

Od r.2017 je konzultantkou pro interní obory v Projektovém a realizačním týmu na MZ ČR v projektu „ Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. V roce 2017 získala 2letý stipendijní grant NF Avast , Avast Foundation Palliative Care Scholarship. Stipendium je určeno předním profesionálům v oblasti paliativní péče v ČR k rozvoji jejich projektů, které mají potenciál uskutečnit změnu na poli paliativní péče.

V rámci stipendia absolvovala několik stáží na předních zahraničních pracovištích, která se věnují palaitivní péči v nefrologii. Stipendijním výstupem je  odborná publikace Paliativa v nefrologii, na které se podílí řada předních odborníků z ČR i ze zahraničí.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mudr-barbora
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR