Paliativa.cz

Martina Klejnová

Martina Klejnová

Martina Klejnová pracuje jako zdravotní sestra v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. O paliativní medicínu se zajímá od roku 2012 a od roku 2016 je součástí Týmu podpůrné a paliativní péče ÚHKT. V roce 2017 získala Avast stipendium pro paliativní péči, díky kterému měla možnost se vzdělávat v oblasti krizové intervence, práci s traumatem, mediaci, první psychické pomoci, práce s dětmi, ale také v péči o pozůstalé. Je lektorkou kurzu ELNEC v České republice.

“Paliativní medicína je pro mě cestou hledání smyslu, cestou pokory a trpělivosti. Často poslouchám od pacientů: každý den je dobrý. Díky pacientům, které jsem měla tu čest potkat, vnímám jak důležitý je čas na konci života, jak cenné jsou chvíle s rodinou, ale také důležitost komunikace, otevřenosti a respektu.“


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/martina-klejnova
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR