Paliativa.cz

Patička 2

Nemocniční paliativní péče
e-mail: paliativa1@mzcr.cz
Domácí paliativní péče
e-mail: paliativa2@mzcr.cz


URL adresa: https://paliativa.cz/node/3
Operační program zaměstnanostMinisterstvo zdravotnictví ČR