Paliativa.cz

MUDr. Kabelka Ladislav, Ph.D.

MUDr. Kabelka Ladislav, Ph.D.

Profesní život věnuje péči o závažně chronicky nemocné. Základním oborem se stala geriatrie, ve které se specializuje v oblasti frailty syndromu a dementologie. Od roku 2002 se profiluje a vzdělává v paliativní medicíně, obor zakládal (Paliativní medicína a léčba bolesti) v roce 2005, a již jako předseda ČSPM ČLS JEP jej převedl do samostatné formy oboru po oddělení algeziologie. Zásadně se podílí na rozvoji české specializované paliativní péče, profiluje soubor geriatrické paliativní péče nejen v rámci ČR. Věnuje se zdravotně-sociální politice, leadershipu ve zdravotnictví. Je zkušeným lektorem (klinická témata, leadership, komunikační dovednosti, týmová práce, koncepční zdravotně-sociální politika).

Jeho ambicí je změna zdravotně-sociálního systému ve prospěch zásadního zlepšení organizace a kvality péče o závažně chronicky nemocné. Vnímá vysokou potřebu rozvoje komplexní komunitní péče, i proto rozvíjí prozatím v ČR unikátní projekt v regionu Třebíč Kraje Vysočina (víceúrovňový systém paliativní péče, propojení mobilního hospice, konziliárního paliativního týmu a nemocniční paliativní péče, práce s laickou i odbornou veřejností, napojení na sociální sféru, to vše s podporou a supervizí Kraje). Pochopil a rozvinul v praxi, že systémová změna vyžaduje jak vynikající klinické dovednosti, tak komunikační schopnosti, leadership a uchopitelný klinicko/organizační příklad. V tomto směru je unikátní možnost ke změně systému na Vysočině, i proto jí věnuje další roky profesního života.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mudr-kabelka
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR