Paliativa.cz

MUDr. Pavel Svoboda

MUDr. Pavel Svoboda

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

V roce 2010 získal atestaci v oboru Anestezie a intenzivní medicína.

Od roku 2014 se systematicky věnuje paliativní medicíně a paliativní péči, v roce 2015 získal atestaci v oboru Paliativní medicína. 

Účastnil se několika prestižních zahraničních seminářů na téma paliativní medicína a paliativní péče (Palliative Care Master Class: Clinical Excellence in Palliative Care, Brasov, 2017; Pediatric Palliative Care, Salzburg OMI Seminar, 2017; Palliative Care in Neurology and Neurooncology, Salzburg OMI Seminar, 2018).

Pracuje v Domácím hospici Vysočina na pozici primáře, spolupracuje na vzdělávacích aktivitách Fóra mobilních hospiců.

Od roku 2017 je předsedou revizní komise České společnosti paliativní medicíny.

MUDr. Pavel Svoboda

URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/o-projektu/realizacni-tym-domaci-pece/mudr-pavel-svoboda
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR