Paliativa.cz

Mgr. Lena Tomšů

Mgr. Lena Tomšů

Odborný metodik

V sociální oblasti se pohybuje od roku 1999, působila v České alzheimerovské společnosti, v REMEDIU Praha a ve Společnosti Duha. Věnuje se konzultační, lektorské a metodické činnosti. Zaměřuje na oblast manažerských dovednosti, řízení kvality, řešení konfliktů a na komunikační dovednosti pro práci s klienty i pro spolupráci týmů. Vystudovala FHS UK v Praze, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Mgr. Lena Tomšů

URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/o-projektu/realizacni-tym-domaci-pece/mgr-lena-tomsu
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR