Paliativa.cz

Zahraniční data o vlivu specializované paliativní péče na kvalitu života, místo úmrtí a celkové náklady na zdravotní péči

Domácí prostředí se jako preferované místo úmrtí opakovaně objevuje v průzkumech zahraničí, kdy je první volbou pro 51-84 % populace,[1],[2]  Krom zájmu samotných pacientů je rozvoj mobilní specializované paliativní péče (MSPP) motivován také tvůrci zdravotních politik, kteří hledají odpověď na otázku, jak připravit zdravotní systémy na aktuální epidemiologické a demografické výzvy ve společnosti. Fungující síť paliativních zařízení, včetně MSPP, má přispět k prevenci iatrogenních jevů (například nemocničních infekcí), snížení celkových výdajů na péči a redukci zbytečných hospitalizací.[3] Pro hodnocení vlivu MSPP na celkové náklady na péči, dostupná data z USA, Velké Británie, Švýcarska, Izraele, Francie a Thajska potvrzují úsporný efekt MSPP na celkové náklady na zdravotní péči v závěru života[4],[5].  Dále bylo prokázáno, že dostupnost MSPP v závěru života zvyšuje šanci na dožití v domácím prostředí[6],[7]  Využití specializovaného multidisciplinárního paliativního týmu také souvisí s vyšší kvalitou života, lepší kontrolou symptomů, spokojeností s péčí a psychologickou podporou rodiny i pacienta[8]. Longitudinální data z americké studie Coping with Cancer[9]  také poukazují na zvýšené riziko rozvoje psychiatrických problémů u příbuzných pacientů, kteří zemřeli v nemocnici, oproti rodinám pacientů, kteří zemřeli v domácím prostředí.

 

[1]  Gomes B, Higginson IJ, Calanzani N, et al. Preferences for place of death if faced with advanced cancer: a population survey in England, Flanders, Germany, Italy, the Nether- lands, Portugal and Spain. Annals of Oncology, 2012; 23: 2006-2015.

[2]  Gomes B, Calanzani N, Gysels M, Hall S, Higginson IJ. (2013). Heterogeneity and changes in preferences for dying at home: a systematic review BMC Palliative Care 2013, 12:7 doi:10.1186/1472-684X-12-7

[3]  Higginson IJ, Sarmento VP, Calanzani N, Benalia H, Gomes B. (2014) Dying at home: is it better: A narrative appraisal of the state of the science. Palliative Medicine, 27(10), 918-924.

[4]  Smith S., Brick A., O’Hara S., Normand C. (2014). Evidence on the cost and cost-effectiveness of palliative care: A literature review. Palliative Medicine, 28(2), 130-150.

[5]  Reich O, Signorell A., Busato A. (2013). Place of death and health care utilization for people in the last 6 months of life in Switzerland: a retrospective analysis using administrative data. BMC Health Services Research, 13, 116, http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/116

[6]  Shepperd S, Wee B and Straus SE. Hospital at home: home-based end of life care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 6: CD009231.

[7]  Zimmermann C, Riechelmann R, Krzyzanowska M, et al. Effectiveness of specialized palliative care: a systematic review. JAMA 2008; 299: 1698-1709.

[8]  Khan SA, Gomes B, Higginson IJ. (2014). End-of-life care – what do cancer patients want? Nature Reviews of Clinical Oncology. 11, 100-108. doi:10.1038/nrclinonc.2013.217

[9]  Wright AA, Keating NL, Balboni TA, et al. Place of death: correlations with quality of life of patients with cancer and predictors of bereaved caregivers’ mental health. Journal of Clinical Oncology 2010; 28: 4457-4464.

 


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/zahranicni-data-o-vlivu-specializovane
Operační program zaměstnanostMinisterstvo zdravotnictví ČR