Paliativa.cz

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo zdravotnictví se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.paliativa.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.paliativa.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže;
E-learningová část webu v některých případech nesplňuje požadavky na text ve formě obrázku (1.4.5 úroveň AA WCAG 2.1) a jazyk jednotlivých částí (3.1.2 úroveň AA WCAG 2.1) u odborných textů. Náklady na zpřístupnění by byly vyšší než přínos pro potenciální uživatele.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 4. 2020.

Posouzení bylo provedeno dodavatelskou firmou.

Prohlášení bylo revidováno dne 16. 4. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby webová stránka Správy základních registrů byla bez problémů přístupná všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte nám to prosím sdělit. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím napište na e-mailovou adresu podpora@kcict.cz

Postupy pro prosazování práva

Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 13000 Praha 3; Identifikátor datové schránky: jjqjqih, email: epodatelna@szrcr.cz
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 


URL adresa: https://paliativa.cz/prohlaseni-o-pristupnosti
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR