Paliativa.cz

Metodiky sebehodnocení a tvorby plánu rozvoje pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče

Metodiky sebehodnocení a tvorby plánu rozvoje pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Metodiku sebehodnocení řízení organizace, Metodiku sebehodnocení přímé péče a Metodiku tvorby plánu rozvoje a zavádění změn.

Metodika sebehodnocení řízení organizace, Metodika sebehodnocení přímé péče a Metodika tvorby plánu rozvoje a zavádění změn jsou určeny poskytovatelům Mobilní specializované paliativní péče (MSPP), kteří chtějí systematicky pracovat na zvyšování kvality poskytované péče. První dvě metodiky umožňují zhodnocení aktuálního stavu organizace, třetí metodika je zaměřena na implementaci změn do praxe poskytovatele


URL adresa: https://paliativa.cz/node/50
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR