Paliativa.cz

Slovo ministra

Vyjádření ministra zdravotnictví

Citace začátek - slovo ministra zdravotnictvíRozvoj paliativní péče patří jednoznačně mezi mé priority. Je velmi důležité, aby úroveň dožití našich pacientů byla pokud možno co nejvyšší, a to nejen v nemocnicích, ale také doma. V minulosti nebyla tato problematika příliš aktivně řešena, proto je nyní nezbytné se na rozvoj intenzivně soustředit. Našim cílem je, aby paliativní medicína byla přirozenou součástí zdravotní péče a proto jsme spustili program na podporu paliativní péče v nemocnicích a v domácím prostředí. Finanční dotací chceme standardizovat tento typ péče v nemocnicích a ověřit efektivnost paliativních týmů včetně nákladovosti a kvality poskytovaných služeb. Dostupná literatura ukazuje, že tento model má významný pozitivní efekt na kvalitu života pacientů, kontrolu symptomů a prožívání jejich blízkých. U některých diagnostických skupin má také vliv na delší dožití pacientů. Také díky rozšíření služeb domácí paliativní péče dojde ke zlepšení kvality života nevyléčitelně nemocných a umírajících doma. Musíme táhnout za jeden provaz, proto při našich aktivitách spolupracujeme mimo jiné s odborníky z řad České odborné společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců. Citace konec - slovo ministra zdravotnictvíPevně věřím, že se nám podaří paliativní péči do našeho zdravotního systému úspěšně zavést, jelikož je jeho důležitou součástí.

Podpis ministra zdravotnictví ČR.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.


URL adresa: https://paliativa.cz/node/6
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR