Paliativa.cz

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Ředitel Centra paliativní péče, vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, člen výboru Evropské asociace paliativní péče, odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Člen realizačního týmu od 1.11.2017 - 31.12.2018.


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/phdr-martin-loucka
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR