Paliativa.cz

PhDr. Hana Heiderová, Ph.D.

PhDr. Hana Heiderová, Ph.D.

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce v Bratislavě. Mimo jiné působila na těchto pracovních pozicích: všeobecná sestra, mentorka klinické praxe, lektorka a odborná asistentka na vysokých školách. Nyní pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se profilově zaměřuje na výuku paliativní a hospicové péče, preventivních aspektů životního stylu a problematiky závislosti. Svoji teoretickou výuku se snaží neustále rozvíjet v klinické praxi. Realizuje praxi studentů v zdravotních a sociálních zařízeních a provádí jejich supervizi. Zájem o paliativní péči podpořila specializačním kurzem Specifická ošetřovatelská péče v paliativní péči. Podílí se na organizaci kurzu Mentor/školitel praxe ve zdravotnictví. Je odbornou konzultantkou v metodice projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.

Poslání svého života vidí v pomoci, podpoře a motivaci ostatních lidí, ale také sama sebe. Neboť kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod….


URL adresa: https://paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/phdr-hana-heiderova
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR